کل بازدیدکنندگان : 44666 امروز : چهارشنبه ، 23 خرداد 1403    ساعت :
خدمات

 

خدمات تشخیصی آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی آمل

 

آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزی آمل در اين زمينه ها خدمات ارائه مي كند:


- Histology
- Therapeutic Drug Monitoring
- Immunhistochemistry
- Drugs of Abuse Testing
- Immunohematology
- Hematology-
- Endocrinilogy
- Microbilogy
- Mycology
- Clinical Chemistry
- Parasitoogy
- Biological and Environmental Testing
- Serology
- Cytology
- Phlebotomy
- Sjpecial Studies upon request
- Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolism
نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب