کل بازدیدکنندگان : 44666 امروز : چهارشنبه ، 23 خرداد 1403    ساعت :
دستورالعمل تست تحمل گلوکز

لطفاً پیش از نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمایید.

 

  • آزمایش تحمل گلوکز بهتر است در همان روزی که قند خون ناشتا را انجام می دهید.انجام   شود.
  • برای انجام آزمایش تحمل گلوکز قند خون ناشتا می بایست کمتراز 126 میلی گرم در دسی لیتر باشد.
  • آزمایش OGCT با توجه به درخواست پزشک معالج با  50 یا 100 گرم پودر گلوکز انجام می شود ،بدین ترتیب که 50 یا 100 گرم پودر گلوکز را درحدود 200 میلی لیتر آب حل شده ودر مدت 5 دقیقه میل می شود و سر یک ساعت خونگیری از بیمار به عمل می آید.
  • آزمایش OGCT به درخواست پزشک معالج در 2 یا 3 ساعت انجام می شود. بدین ترتیب که 75 گرم پودر گلوکز برای بزرگسالان وبرای کودکان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک گرم (حداکثر 75 گرم ) در حدود 200 میلی لیتر آب (بزرگسالان) و کودکان 100 تا 150 میلی لیتر حل کرده وحداکثر تا 5 دقیقه میل شود ودر زمان های 60-120-180دقیقه خونگیری به عمل می آید. 
  • درطی زمان انجام آزمایش از فعالیت های فیزیکی شدید ( دویدن، استرس، ورزش های سنگین و...)  خودداری نمائید.
  • از خوردن وآشامیدن تا پایان زمان انجام آزمایش خودداری نمائید . از چندروز قبل از غذای معمول و آب به اندازه کافی استفاده نمائید.
  • چنانچه از دارویی استفاده می نمائید قبل از خونگیری، فرد خونگیر را مطلع فرمائید.

 

   رعایت نکات فوق باعث افزایش صحت و دقت جواب آزمایش خواهدشد.

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب