کل بازدیدکنندگان : 38035 امروز : پنج شنبه ، 17 آذر 1401    ساعت :
بخش انگل شناسی

 

 

انگل شناسی

 

این بخش آزمایشگاه با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایش های مربوط به شناسایی انگل های   

دستگاه گوارشی ، تنفسی ، خونی و ... را انجام می دهد.

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب