کل بازدیدکنندگان : 44305 امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1403    ساعت :
الکتروفورز و کروماتوگرافی
بخش الکتروفورز و کروماتوگرافی
 
این بخش مجهز به دستگاه الکتروفورز و کروماتوگرافیHPLC  میباشد که تکنیک های الکتروفورز و کروماتوگرافی را به طور تخصصی انجام می دهد.
 
 الکتروفورز:
الکتروفورز پروتئین
الکتروفورز هموگلوبین
الکتروفورز لیپوپروتئین
سنجش
Hb-A2

 
کروماتوگرافی:
کروماتوگرافی اسیدهای آمینه مانند تیروزین، فنیل آلانین، آلانین،هموسیستین و ...

 تجهیزات این بخش:

Capillarys 2 Flex Piercing

معتبرترين سازنده تجهيزات تمام اتوماتيک الکتروفورزيس تنها سازنده سيستم هاي Clinical Capilary Electrophoresis در جهان  Sebia Electrophoresis پيشرفته ترين سيستم جداسازي هموگلوبين ها با توانايي تفکيک بيش از 150 واريانت مختلف C.Z.E (Cpillary Zone Electrophoresis) داراي تاييديه CE و FDA براي کليه محصولات پشتيباني آنلاين تيم علمي کمپاني SEBIA برنامه هاي قابل انجام: هموگلوبين پروتئين هاي سرم و ادرار تعيين نوع ايمونوگلبولين هاي سرم و ادرار هموگلوبين خون نوزاد تفکيک هموگلوبين ها در مناطق جداگانه: S, D, G, O-arab, C, E, Q-Iran, I-baltimore, N, I , H , Barts, F, A2, Arya, Setif, Lepore,  Hope, alpha and delta A2 variants , … تفکيک باندهاي پروتئين با وضوح بالا: Albumin, Alpha1, Alpha2, Beta1, Beta2, Gamma تفکيک نوع ايمونوگلبولين هاي سرم و ادرار: IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda, K-free, L-free جداسازي در لوله مويينه (الکتروفورز در جريان مايع) برداشت نمونه از لوله و توليد جواب نهايي به صورت اتوماتيک نرم افزار قدرتمند، طراحي گزارش به سليقه کاربر، هزينه پايين انجام تست، قابل اتصال به شبکه، ذخيره سازي نامحدود نتايج. 

اين دستگاه ساخت شرکت Sebia فرانسه  و شرکت پشتيبان آن فردآورآزما ايرانيانمی باشد.

 
نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب