کل بازدیدکنندگان : 44304 امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1403    ساعت :
بخش hplc

High Performance Liquid

Chromatography Systems

L-3000 series

امروزه دستگاه کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC) يکي از روشهاي برتر و مطمئن در تجزيه و تحليل شيميايي شمرده مي شود. با توجه به قابليت هاي عالي اين دستگاه در جداسازي ترکيباتي با مشخصات فيزيکي و شيميايي متفاوت مانند نقطه ذوب بالا، پايداري حرارتي کم، فعاليت بيولوژيکي يا وزن مولکولي بالا، HPLC را مي توان به طور گسترده اي در زمينه هاي دارويي، صنايع شيميايي و بيوشيمايي، پليمر و ساير صنايع استفاده کرد.نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب