کل بازدیدکنندگان : 44668 امروز : چهارشنبه ، 23 خرداد 1403    ساعت :
تست RAST

در مورد تست RAST چه می دانید؟

 

 

تست RAST (radioallergosorbenttest) یک تست خونی است که برای تشخیص آلرژی در یک فرد به کار می رود.این تست از تست های پوستی که آلرژی را به کمک واکنشهای پوستی شناسایی می کنند متفاوت است

 

تست  RAST تستهای آزمایشگاهی می باشند که برای تشخیص آنتی بادی های  IgE  سرم  به کار می روند . برای شناسایی در صد وجود آنتی بادی های  IgE ، تست های پوستی وقتی که در دسترس باشند نسبت به سایر تست های آزمایشگاهی ارجحیت دارند زیرا آنها هم دارای حساسیت و اختصاصیت بالاتر و هم  ساده تر و ارزانتر نسبت به این تست ها هستند. تست های خونی فقط برای بعضی از آنتی بیو تیک ها بتا لاکتام وجود دارند آنها معمولا نسبت به تست های پوستی حساسیست کمتری دارند ولی اختصاصی تر می باشند . تست های آزمایشگاهی بایستی همراه با بررسی کلینیکی و تست پوستی انجام شوند .

IgE یک آنتی بادی همراه با پاسخ های آلرژیک است .اگر تست یک شخص نشان دهد که یک سطح بالا از IgE در مواجهه با گرده گلها در خون او وجود دارد پس این تست مشخص می کند که این شخص به گرده گل حساسیت دارد.این نکته با ارزش است که بدانیم برای یک شخص ممکن است که تست IgE   وی حدود یک سال از برخورد با آن آلرژن مثبت باشد بنابراین تست های دیگر می تواند برای تطبیق یک نتیجه بهتر به دکتر کمک کند.

 می توان از RAST (radioallergosorbenttest) در مورد شناسائی مایت ها ، آلرژن های سگ و گربه ، گرده علف ها ، گرده درختان ، هرزه علف ها و کپک ها استفاده کرد . تست RAST برای آلرژنهائی مانند مایت ها و آلرژنهای گربه و سگ به همان حساسیت تست پوستی است ولی برای آلرژنهائی مانند بعضی گرده ها و غذاها تست RAST به دقیقی تست پوستی نمی باشد . تست پوستی از اختصاصی بودن و حساسیت بالائی برخوردار است و روش ارجح برای تشخیص آلرژن هاست ولی برای انجام آن اگر بیمار آنتی هیستامین مصرف می کرده باید مدتی آنرا قطع کرد تا درجواب تست اختلالی ایجاد نکند . در افرادی که شدت رینیت آلرژیک آنها بحدی است که نتوان آنتی هیستامین ها را قطع کرد و یا درماتیت آتوپیک وسیع دارند چون نمی توان از تست پوستی استفاده کرد از RAST استفاده می کنیم .

تست RAST برای اولین بار در سال 1970 شناخته شد و در سال 1989 به عنوان یک تست برتر در واکنشهای آلرژیک جایگزین شد.برتری این دست جدید به این علت ها بود:

·        بهبود حساسیت تست بدون کاهش اختصاصیت

·        قابلیت تجدید مجدد عالی نتایج بعد از اندازه گیری های کامل به کمک منحنی های درجه بندی

همچنین این تست نسبت به تست های پوستی نقطه ای یک برتری اصلی داشت واین بود که دیگر لازم نبود که بیماری که از میانجی گرهای آنتی هیستامینی استفاده می کرده مدتی آنها را قطع کند و همچنین در مواردی که شخص دچار ضایعات پوستی مثل اگزما بود دیگر محدودیتی در استفاده از این تست ها نبود.

اولین پیشگام در عرضه روشهای کاربردی تست RAST بعد از اختراع آن در 1974 داروسازی آسیب شناسی AB واقع در Uppasale  سوئد بود.

تست RAST در موارد زیر  به جای تست های پوستی ارجحیت استفاده دارد:

·        در صورت وجود یک ممانعت کننده فیزیکی که منجر به بروز تداخل در تست ها ی پوستی یا عوارض پزشکی می شود

·        وجود آسیب های پوستی مانند اگزما که مانع از انجام تست به طور وسیع در روی پوست شود

·        بیماری، که دارای سطح بالایی از حساسیت باشد که با هرگونه تحریک امکان ایجاد عوارض جانبی در وی می باشد

تست RAST چگونه کار می کند:

کارشناسان آزمایشگاهی ماده ای شبیه آلرژن را به نمونه خون اضافه می کنند این ماده در خون به یک پلیمر جامد متصل می شود.بعد از مدتی در خون مقدار زیادی IgE که آنتی بادی اصلی مشاهده شده در واکنشهای آلرژیک است دیده می شود که همان پلیمرهای جامدی هستند که آلرژن به آنها متصل شده بود.تایپ هایی از ایمونو گلوبین ها که به هر آلرژن متصل می شوند کمی با هم متفاوتند به این دلیل به آنها allergen-specific IgE گویند یعنی هر آلرژن به یک IgE اختصاصی متصل می شود.اگر بیماری که به یک ماده آلرژن، آلرژی داشته و مورد تست قرار گیرد در اینصورت IgE اختصاصی برای آن آلرژن به آن متصل شده وIgE  های دیگر (آنهایی که مسئول آلرژی بیمار به مواد آلرژیک دیگر هستند) در خون به صورت آزاد شناور می شوند.بعد توسط فرایند شستشو آلرژن ها و کمپلکس آلرژن ایمونو گلو بین اختصاصی در خون  بیمار جدا می شود.سپس یک سرم از آنتی IgE رادیو اکتیو مشتق شده از فردی که مورد تست  برای آلرژن خاص شده را به آن اضافه می کنند ، این کار به کارشناسان  اجازه می دهد تا مقدار غلظت   allergen-specific IgE   را در خون بیمار اندازه گیری کنند. انجام این تست در حدود سه دقیقه طول می کشد و جواب آن طی  حدود یک تا دو هفته آماده است. در صورت مشاهده کمپلکس ایمونوگلوبین اختصاصی _آلرژن فرد مشکوک به آلرژی است اما این جواب قطعی نیست و برای تشخیص دقیق دکتر باید از تست های پوستی نیز استفاده کند.

پاسخهاي آلرژيكي به غذاهاي آلرژي زا با توجه به وضعيت IgE قابل بررسي است. كه به همراه بقيه روشهاي مورد استفاده در غربالگري غذاها از لحاظ آلرژي زايي بودن به كارگرفته مي شود.

تست Phadebas RAST داروسازی Uppasale  سوئد برای چندین سال یک استاندارد طلایی برای تست های آلرژیک آزمایشگاهی بود.اما با این حال اولین محصول تولیدی از این تست ها به حساسیت تست های پوستی نمی رسید.دومین نسل تولیدی از این محصولات با نام تجاری تست :

ImmunoCap RAST)) در حال حاضر کامل ترین  تست RAST جایگزین در جهان است ، این محصول در واقع یک تولید توسعه یافته تکنیکی از تست RAST اولیه است و برتری اصلی آن ،این است که حساسیت بهتر  آنها نسبت به تست های پوستی در حال حاضر اثبات شده است.

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب