کل بازدیدکنندگان : 44305 امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1403    ساعت :
بخش پاتولوژی

 

 

 

 در این بخش جناب آقای دکتر شهریار شفائی متخصص پاتولوژی  بعنوان مسئول انجام آزمایشات پاتولوژی فعالیت می کند.کارهای انجام شده در این بخش به قرار زیر می باشد:

سیتولوژی،پاپ اسمیر،پاتولوژی بافت ها، ,FICH ,SICH ,IHC ,FNA

 

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب