کل بازدیدکنندگان : 38036 امروز : پنج شنبه ، 17 آذر 1401    ساعت :
بخش پاتولوژی

 

 

 

 در این بخش جناب آقای دکتر شهریار شفائی متخصص پاتولوژی  بعنوان مسئول انجام آزمایشات پاتولوژی فعالیت می کند.کارهای انجام شده در این بخش به قرار زیر می باشد:

سیتولوژی،پاپ اسمیر،پاتولوژی بافت ها، ,FICH ,SICH ,IHC ,FNA

 

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب