کل بازدیدکنندگان : 31363 امروز : یکشنبه ، 3 مرداد 1400    ساعت :
قارچ شناسی

 

 

این بخش آزمایشگاه 

آزمايش مستقيم و كشت قارچ، جلدي ، زير جلدي و احشائي را  انجام می دهد.

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب