کل بازدیدکنندگان : 40378 امروز : شنبه ، 13 خرداد 1402    ساعت :
قارچ شناسی

 

 

این بخش آزمایشگاه 

آزمايش مستقيم و كشت قارچ، جلدي ، زير جلدي و احشائي را  انجام می دهد.

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب