کل بازدیدکنندگان : 43443 امروز : سه شنبه ، 28 فروردین 1403    ساعت :
بخش نمونه برداری

نمونه گیری

در بخش نمونه گیری آزمایشگاه  نمونه مناسب برای تست درخواستی بیماران با استفاده از سیستم venoject جمع آوری می گردد.نمونه ها طبق شرایط خاص تعیین شده جهت هر نمونه نگهداری و در کمترین زمان به بخش مربوطه انتقال داده می شود. در این بخش نمونه گیری خون  و نمونه برداری از زخم و ضایعات پوستی جهت بررسی قارچ و ... انجام می گیرد.

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب