کل بازدیدکنندگان : 43442 امروز : سه شنبه ، 28 فروردین 1403    ساعت :
پیشگیری از سرطان

شناسائی بموقع خطر سرطان و جلوگيری ازآن:

بسياری از انواع سرطان را ميتوان معالجه کرد، در صورتيکه بموقع مورد شناسائی قرار گيرند . اين مسئله در بسياری از مطالعات و بررسی های علمی به اثبات رسيده است . بهمين جهت بهره گيری از اقدامات پيشگيرانه از اهميت خاصی برخوردار ميباشد .

پيشگيری سرطان پستان در زنان از سن 30 سالگی مورد پذيرش مراجع علمی قرار گرفته است . در صورت شيوع فاميلی سرطان پستان ، بکار گيری بررسی ژنتيکی نيز پيشنهاد ميشود .

سرطان گردن رحم ( cervical cancer) : تا مدتهای نسبتا طولانی عارضه ای ايجاد نمی کند . لذا لازم است که معاينات مربوطه بطور منظم توسط متخصص بيماريهای زنان انجام شوند . برای اين منظور پيشنهاد شده است که عموم زنان از سن 20سالگی ساليانه يکبار مورد معاينه پيشگيری کننده قرار گيرند . بدين ترتيب ميتوان حدود 80 تا 90درصد از تغييرات مشکوک را بموقع شناسائی و مورد درمان قرار داد .

 

سرطان روده (intestinal cancer) : آزمايش پيشگيری کننده از سن 50 سالگی انجام ميشود . برای اين منظور نمونه مدفوع در سه روز متوالی از جهت خون پنهان مورد آزمايش قرار ميگيرد . در صورت مثبت بودن تست ، بايد به معاينه و بررسی داخل کولون يا کولونوسکپی (colonoscopy) مبادرت ورزيد .

 

سرطان پروستات (prostata cancer): در مرحله نخست معاينه انگشتی راست روده قرار دارد که در آن پزشک سطح غده پروستات را معاينه ميکند . وجود سطح خشن ونامنظم بافت از علائم هشدار دهنده پروستات محسوب می شود . بعلاوه بايد ميزان آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) را در خون اندازه گيری نمود .

 

سرطان پوست (skin cancer): سرطان پوست بخصوص افرادي را که بيش از حد معمول در معرض نور آفتاب قرار داشته ( آفتاب سوختگی) و يا دارای لکه های قهوه ای رنگ متعدد در سطح پوست ميباشند ، تهديد ميکند . مراجعه به پزشک متخصص پوست و معاينه دقيق سطح بدن ، بهترين روش پيشگيری از سرطان پوست محسوب ميشود .

 

سرطان حنجره (Laryngeal cancer) : اولين نشانه سرطان هنجره ، تغيير يا خشونت وگرفتگی مستمر صدا است. بعلاوه ممکن است که علائم ديگر نظير صاف کردن مکرر سينه ، احساس داشتن جسم خارجی در حلق ، سرفه خشک و همچنين احساس ناراحتی در عمل بلع نيزمشاهده شوند . در صورتيکه علائم فوق بيش از 2 تا 4 هفته بطول انجامند ، لازم است که حلق وحنجره توسط متخصص گوش و حلق و بينی مورد معاينه دقيق قرار گيرد .امکان ابتلاء افراد سيگاری به اين نوع سرطان بيشتر از ديگران است .

با مشاهده علائم زير و بمنظور انجام معاينات پيشگيری کننده از سرطان حتما به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد :

–         کاهش ناگهانی وزن بدون علت معلوم

–         درد مستمر در ناحيه شکم بدون علت معلوم

–         خون در ادرار

–         خون در مدفوع

–         تغيير فرم پستان و يا گره و غده در پستان (همينطور در مردان (

–         خونريزی وترشح از پستان

–         خونريزی خارج از عادت ماهانه

–         تغيير فرم يا بزرگی بيضه و يا گره و غده در بيضه

–         لکه های پوستی با رشد سريع ، همراه با خونريزی و يا خارش

–         سرفه مستمر بدون علت معلوم

–         خلط همراه با خون

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب