کل بازدیدکنندگان : 43442 امروز : سه شنبه ، 28 فروردین 1403    ساعت :
مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

 

 مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

-         در صورتیکه آزمایش توسط پزشک داخل دفترچه بیمه نوشته شده باشد:

  • اگر آزمایش توسط پزشک فوق تخصص درخواست گردد نیازی به مهر پزشک خانواده نیست.
  • درصورتیکه آزمایشات توسط پزشک متخصص نوشته شود وجود مهر پزشک خانواده الزامیست.
  • در صورتیکه آزمایشات توسط پزشک عمومی نوشته شده باشد تنها زمانی مورد قبول بیمه قرار می گیرد که پزشک عمومی درخواست دهنده آزمایش، پزشک خانواده بیمار باشد.
  • در مواقعیکه نسخه درون دفترچه بیمار مهر اورژانس بیمارستان را داشته باشد نیازی به مهر پزشک خانواده نیست.
  • بدیهی است که در مواردی که آزمایشات در برگه آزاد نوشته شده باشد استفاده از خدمات بیمه ای امکان پذیر نیست. 

-         برای درخواست آزمایش پاتولوژی توجه فرمایید که نتایج آزمایش مرتبط قبلی، MRI، سی تی اسکن، سونو و سایر مدارک پزشکی مرتبط را همراه داشته باشید.

-   برای انجام آزمایش سلامت جنین یا دابل مارکر که تنها بین هفته 11 الی 13 انجام می گیرد ارائه جواب آخرین سونوگرافی و کپی آن الزامیست.

-        برای انجام آزمایش سلامت جنین یا کوآدر مارکر که تنها بین هفته 15 الی 22 انجام می گیرد ارائه جواب آخرین سونوگرافی و کپی آن الزامیست.

 

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب