کل بازدیدکنندگان : 45284 امروز : شنبه ، 30 تیر 1403    ساعت :
سرولوژی و ایمنولوژی
سرولوژی و ایمونولوژی
این حوزه با بهره گیری از متد جدید و قابل اطمینان تست های مربوط به بیماری های اتوایمیون، ایمونولوژی  و سرولوژی را به صورت تخصصی و فوق تخصصی انجام میدهد.
 
سرولوژی:
ASO, CRP, Latex (RF), 2ME, RPR, VDR رایت، کومبس رایت، ویدال، آگلوتینین سرد، مونوتست
 
ایمونولوژی:
IgE, C3, C4, CH50, IgM, IgA, C1-inhibitor, HLA-B27, HLA-B8, HLA-B5
 
اتوایمیون:
ANA, Anti-DNA, P-ANCA, C-ANCA, Anti cardiolipin IgG, Anti cardio lipin IgM, Anti SCL-70, Anti RO, Anti RNP, LKM-Ab, ACE,AMA, Anti Lupus Ab, Anti Gliadin IgA, Anti Gliadin IgG, Anti Endomyseal Ab, ASMA,
Anti Platelet Ab
سروباکتریولوژی:
Chlamydia IgG, Chlamydia IgA, Mycoplasma IgG, Mycoplasma IgM, Listeria Ab, H. Pylori IgG/M/A
سروویرولوژی:
Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgG, CMV IgM, HSV IgG, HSV IgM, VZV IgG, VZV IgM, EBV IgG, EBV IgM
 
سروپارازیتولوژی:
Faciola Ab,TOXO IgM,TOXO IgG
 
هپاتیت و ایدز:

HBs Ag, HBs Ab, HBe Ab, HBc Ag, HBe Ag, HBe Ab, HIV IgG, HIV IgM, HIV Ag, HCV Ab, HDV

نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای دريافت جواب